Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/873
Tytuł: Orkiestra Filharmonii ROW : rybnicki fenomen muzyczny
Autor: Warchoł-Sobiesiak, Maria
Słowa kluczowe: Orkiestra Filharmonii Rybnickiego Okręgu Węglowego
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 94-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the motives and circumstances of the formation of an Orchestra of the ROW Philharmonic in Rybnik. It is an attempt to show its specificity both in the organizational sphere and the force influencing the environment. It presents the culture-creating role the orchestra performed in Rybnik-Wodzisław area for over 30 years and by means of the quotations from famous musicians makes an attempt to show its great importance for not only the closest environment, but emphasises the role it played on the artistic map of Poland. It also shows how big influence it had on later music development in Rybnik area.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/873
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Warchol_Sobiesiak_Orkiestra_Filharmonii_ROW.pdf3,02 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons