Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8731
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBernacka, Ryszarda-
dc.contributor.authorPopek, Staniasław-
dc.contributor.authorGierczyk, Marcin-
dc.date.accessioned2019-04-04T07:49:58Z-
dc.date.available2019-04-04T07:49:58Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J - Paedagogia-Psychologia, Vol. 29, nr 3 (2016), s. 33-57pl_PL
dc.identifier.issn0867-2040-
dc.identifier.issn2449-8521-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8731-
dc.description.abstractKANH III składa się z dwóch skal konformizm–nonkonformizm które przynależą do sfery osobowości oraz skali zachowania heurystyczne–zachowania algorytmiczne, która przynależy do sfery poznawczej. Każda skala diagnozuje 13 właściwości dymensjalnych o charakterze kontinuum. Kwestionariusz składa się z 26 stwierdzeń. Rzetelność narzędzia mierzona metodą test–retest wynosi 0,95. Korelacja między wersjami polską i angielską dla skali K–N = 0,95, zaś dla skali A–H = 0,96. Rzetelność obliczona (N = 4271) przy pomocy alfa Cronbacha dla skali K–N = 0,69, dla skali A–H = 0,65. Normy zostały opracowane w skali stenowej dla grupy wiekowej 15–60 lat i uwzględniają odmienne wyniki dla kobiet i mężczyzn w skali K–N. W skali A–H wyniki zostały opracowane dla obu płci razem. Prezentowane są też wyniki analizy czynnikowej oraz trafności kryterialnej KANH III.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjecttwórcze zachowaniepl_PL
dc.subjectKwestionariusz Twórczy Zachowania KANH IIIpl_PL
dc.subjectStanisław Popekpl_PL
dc.titleKwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III : prezentacja właściwości psychometrycznychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.17951/j.2016.29.3.33-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bernacka_Kwestionariusz_Tworczego_Zachowania.pdf990,6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons