Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8731
Title: Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III : prezentacja właściwości psychometrycznych
Authors: Bernacka, Ryszarda
Popek, Staniasław
Gierczyk, Marcin
Keywords: twórcze zachowanie; Kwestionariusz Twórczy Zachowania KANH III; Stanisław Popek
Issue Date: 2016
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J - Paedagogia-Psychologia, Vol. 29, nr 3 (2016), s. 33-57
Abstract: KANH III składa się z dwóch skal konformizm–nonkonformizm które przynależą do sfery osobowości oraz skali zachowania heurystyczne–zachowania algorytmiczne, która przynależy do sfery poznawczej. Każda skala diagnozuje 13 właściwości dymensjalnych o charakterze kontinuum. Kwestionariusz składa się z 26 stwierdzeń. Rzetelność narzędzia mierzona metodą test–retest wynosi 0,95. Korelacja między wersjami polską i angielską dla skali K–N = 0,95, zaś dla skali A–H = 0,96. Rzetelność obliczona (N = 4271) przy pomocy alfa Cronbacha dla skali K–N = 0,69, dla skali A–H = 0,65. Normy zostały opracowane w skali stenowej dla grupy wiekowej 15–60 lat i uwzględniają odmienne wyniki dla kobiet i mężczyzn w skali K–N. W skali A–H wyniki zostały opracowane dla obu płci razem. Prezentowane są też wyniki analizy czynnikowej oraz trafności kryterialnej KANH III.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8731
DOI: 10.17951/j.2016.29.3.33
ISSN: 0867-2040
2449-8521
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bernacka_Kwestionariusz_Tworczego_Zachowania.pdf990,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons