Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8740
Title: Szędzielorz Daniel
Authors: Lyszczyna, Jacek
Keywords: Daniel Szędzielorz; poeci śląscy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 5" (S. 106-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Szędzielorz Daniel (1836—1916), ludowy poeta śląski, autor sztuki scenicznej, wykonywanej na scenach amatorskich, a także około 500 utworów okolicznościowych i pieśni, popularnych zarówno na Śląsku, jak i wśród Polonii amerykańskiej, gdzie uzyskały popularność dzięki przedrukom w tamtejszej polskojęzycznej prasie. Urodził się l stycznia 1836 r. w Michałkowicach, wówczas samodzielnej wsi, obecnie dzielnicy Siemianowic Śląskich" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8740
ISBN: 9788322630662
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyszczyna_szedzielorz_daniel.pdf230,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons