Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8741
Title: Szymutko Stefan
Authors: Olszański, Stefan
Keywords: Stefan Szymutko; poeci śląscy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 5" (S. 108-111). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Szymutko Stefan (1958—2009), historyk literatury, nauczyciel akademicki, twórca licznych prac poświęconych prozie i poezji (i to zarówno w jej obcej, jak i rodzimej odsłonie), jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców twórczości Teodora Parnickiego, autor zbioru esejów Nagrobek ciotki Cili. Szymutko urodził się w Mysłowicach w rodzinie robotniczej, jego ojciec był górnikiem, matka referentem biurowym. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1977 r. rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8741
ISBN: 9788322630662
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszanski_szymutko_stefan.pdf241,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons