Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8742
Title: Wstęp
Authors: Lyszczyna, Jacek
Rott, Dariusz
Keywords: słownik pisarzy śląskich
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 5" (S. 7). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Przekazujemy w ręce czytelników już piąty tom — będący kontynuacją wydawanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego od roku 2005 kolejnych części — Słownika pisarzy śląskich. Słownik..., wydawany w systemie holenderskim i w zamierzeniu inicjatorów i autorów przygotowywany jako edycja wielotomowa, zawiera biogramy postaci, które współtworzyły od czasów najdawniejszych dzieje literatury śląskiej" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8742
ISBN: 9788322630662
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyszczyna_Rott_wstep.pdf211,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons