Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/876
Tytuł: Działalność artystyczna Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2001-2011
Autor: Pyka, Karol
Słowa kluczowe: Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 135-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Representative Orchestra of AGH University of Science and Technology in Kraków is a group of AGH University of Science and Technology students and graduates, as well as students from other college in Kraków, whose formation was accompanied by an idea of honouring college events and broadening the students’ interests. It functions thanks to the support of the college authorities. The number of people willing to play was growing from the very beginning to reach 45 members today. The repertoire, apart from the march compositions performed mainly when honouring numerous college ceremonies, consists in above all light and movie music. The orchestra participates in numerous musical events in Kraków, as well as concert and festival events in Poland and abroad, gaining various awards. They have also released two records. The orchestra is characterised by self-government and youth enthusiasm while the instrumentarium and repertoire range still increase.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/876
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pyka_Dzialalnosc_artystyczna_Orkiestry_Reprezentacyjnej_Akademii_Gorniczo_Hutniczej.pdf12,62 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons