Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/878
Tytuł: Muzyczna działalność cieszyńskiej szkoły ewangelickiej w latach 1709-1730
Autor: Mojżysz, Zenon
Słowa kluczowe: Cieszyńska szkoła ewangelicka; Działalność muzyczna
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 163-172). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Important historical events and privileges at the beginning of the 18th century at the time of the Habsburg ruling in Silesia, provided useful conditions for the development of the activity of many Evangelic parishes. On the basis of the Atlandstadt agreement from 1707, forced reCatholization stopped, confiscated temples were brought to Lutherans back (the process taking place since 1648), and the agreement was received to build new Evangelic parishes. The Evangelic parish in Cieszyn was created as early as in 1709. A characteristic of a music life in the Evangelic school became the main research problem of the very article. The musical fragments of cantatas prove the research results.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/878
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mojzysz_Muzyczna_dzialalnosc_cieszynskiej_szkoly_ewangelickiej.pdf651,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons