Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8867
Title: Wstęp
Authors: Skudrzyk, Piotr
Suchacka, Małgorzata
Szczepański, Marek S.
Keywords: W sieci i w matni społecznej
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Skudrzyk, M. Suchacka, M. Szczepański (red.), "W sieci i w matni społecznej" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Zawiłość współczesnych relacji międzyludzkich nasuwa oczywiste skojarzenie z metaforą sieci, której strukturę trudno poznać. Jest ona skomplikowana, wieloaspektowa i trudna do zdefiniowania bez abstrahowania od części zjawisk. Trudne zadanie stojące przed uważnymi obserwatorami zjawisk społecznych sprowadza się nie tylko do ich szczegółowej analizy, lecz do wskazywania powiązań, możliwych relacji i dróg wpływu na inne procesy. Takie podejście staje się inspiracją dla kolejnych analiz naukowych." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8867
ISBN: 9788322630556
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_Suchacka_Szczepanski_wstep.pdf375,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons