Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8898
Title: Wstęp
Other Titles: Introduzione
Authors: Salmeri, Claudio
Keywords: 2. Korpus Polski; Władysław Anders; Monte Cassino
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: S. Salmeri (red.), "Za naszą i waszą wolność : bitwa o Monte Cassino z perspektywy polskiej i włoskiej / Per la nostra e la vostra libertà : la battaglia di Montecassino vista da una prospettiva polacca e italiana" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Polacy w czasie II wojny światowej wnieśli istotny wkład do walki przeciw nazistowskiej Rzeszy na lądzie, morzu i w powietrzu. Polskie Siły Zbrojne stanowiły czwartą co do wielkości armię aliancką w Europie. Zatknięcie biało-czerwonej flagi na ruinach klasztoru na Monte Cassino, symbolizujące legendarne zwycięstwo polskich żołnierzy, niewątpliwie zapisało się w historii jako ważne wydarzenie II wojny światowej. Zdobycie klasztoru przez 2. Korpus Polskich Sił Zbrojnych" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8898
ISBN: 9788322631577
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salmeri_wstep.pdf265,73 kBAdobe PDFView/Open
Salmeri_introduzione.pdf267,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons