Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8908
Tytuł: The delimitation of landscape units for the planning of protection – the example of the Forests by Upper Liswarta Landscape Park
Autor: Sobala, Michał
Pukowiec-Kurda, Katarzyna
Żemła-Siesicka, Anna
Słowa kluczowe: landscape audit; landscape in protected area; landscape park; landscape management; landscape units
Data wydania: 2019
Źródło: Quaestiones Geographicae, Vol. 38, iss. 1 (2019), s. 97-105
Abstrakt: The delimitation of landscape units can be helpful in the preparation of studies related to landscape protection and landscaping. The aim of this article is to propose the modification of the method of local landscape delimitation developed for the landscape audit for the needs of protected areas. The comparison of two methods of delimitation indicates that the same area can be assigned to different landscape types and subtypes. The proposed modification of the method of landscape unit delimitation allows a more detailed reflection of the landscape and its links to the administrative boundaries of administrative communities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8908
DOI: 10.2478/quageo-2019-0002
ISSN: 2081-6383
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sobala_The_delimitation_of_landscape_units_for.pdf5,24 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons