Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8920
Title: Platona spory z helleńską kulturą religijną i artystyczną
Authors: Rymar, Dariusz
Keywords: Platon; Sokrates; kultura helleńska
Issue Date: 2011
Citation: Littera Antiqua, Nr 2 (2011), s. 51-60
Abstract: "Przekonującą wydaje się hipoteza, że praktyczny umysł Greków doszedł do filozofii wskutek intuicyjnej potrzeby ekonomii myślenia. Helleni spotykali się z nazbyt wieloma znaczącymi tradycjami religijnymi, by możliwe było stworzenie jakiejś syntezy w postaci wielkiej pan-religii. Jednocześnie Grecy starali się unikać twardego dogmatyzmu w postaci sztywnego kanonu religijnego. Wykształcanie się filozofii można zatem tłumaczyć tym, że godzono się z lokalnymi tradycjami, poszukując zarazem takiego poziomu myślenia, które byłoby w znacznej mierze niezależne od mitologicznego kontekstu".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8920
ISSN: 2082-9264.
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rymar_Platona_spory_z_hellenska_kultura_religijna.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons