Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/893
Title: W jakie ramy Ignacy Domeyko oprawił swój "Pamiętnik wygnańca"?
Authors: Mytych-Forajter, Beata
Keywords: Pamiętnik wygnańca; Przedmowy
Issue Date: 2010
Citation: J. Lyszczyna, M. Bąk (red.), "Romantyczne przemowy i przedmowy" (S. 167-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Problematyka związana z ramą tekstu stanowi według Jurija Łotmana jedną z fundamentalnych kwestii literaturoznawczych. Przywołany badacz zajmuje się wyznacznikami początku i końca, czyli naturalnych granic utworu, a więc niejako progów, które trzeba przekroczyć, by wejść w historię lub z niej wyjść. Łotman zwraca uwagę na takie typy tekstów, w których właśnie przede wszystkim początek lub koniec odgrywa kluczową rolę. Mity czy historie rodowe wydają się uprzywilejowywać pytanie o przyczynę, źródło opowieści. Podobnie rzecz się ma z pamiętnikarskim dorobkiem Ignacego Domeyki, znanego jako Żegota za sprawą trzeciej części Dziadów. Przedmiotem namysłu chciałabym uczynić drobny fragment obszernej całości wspomnień, zatytułowanej Moje podróże i wydanej tylko raz po polsku w wersji książkowej w latach 1962—1963 pod redakcją Elżbiety Heleny Nieciowej. Pamiętnik Domeyki to bardzo obszerna, ponadtysiącstronicowa historia, jednak ja, pozostając na jej progu, zajmę się jedynie trzema stronami tego tekstu. Spróbuję uważnie przyjrzeć się poprzedzającemu całość autorskiemu Ostrzeżeniu oraz Przedmowie, stanowiącej właściwie list do Adama Mickiewicza, napisany w leżącym nad Pacyfikiem miasteczku Coquimbo 23 stycznia 1839 roku, czyli w samym środku chilijskiego lata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/893
ISBN: 9788322618332
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mytych_Forajter_W_jakie_ramy_Ignacy_Domeyko.pdf364,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons