Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8999
Tytuł: Greckie i koptyjskie Męczeństwo św. Menasa. Wstęp i przekład z komentarzem
Autor: Piwowarczyk, Przemysław
Słowa kluczowe: kult św. Menasa; męczeństwo; pasje męczeńskie; tekst grecki; tekst koptyjski; legenda świętego
Data wydania: 2018
Wydawca: Księgarnia Świętego Jacka
Źródło: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 51, z. 2 (2018), s. 361-375
Abstrakt: W okresie późnego antyku kult św. Menasa był szeroko rozpowszechniony w całym świecie rzymskim, a jego sanktuarium w Abu Mena przyciągało licznych pielgrzymów. Wokół postaci świętego narosło obszerne dossier hagiograficzne. Prezentujemy tutaj dwa podstawowe teksty, jakimi są pasje męczeńskie. Tekst grecki, powstały być może w V w., zawiera najszerzej rozpowszechnioną w greckim i w łacińskim świecie wersję męczeństwa świętego, tekst koptyjski natomiast, choć zachowany we fragmentach, pokazuje, w jaki sposób lokalny egipski koloryt oraz tradycja samego sanktuarium w Abu Mena wpływały na wzbogacanie legendy świętego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8999
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piwowarczyk_Greckie_i_koptyjskie_męczenstwo_sw_Menasa.pdf651,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons