Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9027
Title: Talent ukryty nigdy nie rozkwitnie. Wybrane techniki arteterapeutyczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Other Titles: Hidden talent will never flourish. Selected techniques of art therapy used while working with children of preschool age
Authors: Bobik, Bogumiła
Keywords: twórczość dziecka; arteterapia; wiek przedszkolny; badania jakościowe; studium przypadku; child’s creativity; preschool age; qualitative research; case study
Issue Date: 2018
Citation: Kultura – Przemiany – Edukacja, T. 6 (2018), s. 193-210
Abstract: The article discusses the use of selected techniques in art therapy work with children of preschool age. It explains the concept and forms of a preschooler’s creativity and describes the importance of art therapy in a preschool. The article refers to qualitative research in the use of music and art in a child’s therapy. The study was based on observation of the progress of musical and art skills of six year olds in the course of art therapy classes (including movement improvisation, improvisation using percussion instruments and artistic activity). Exemplification of the research is presented in a case study of a six year old girl who participated in art therapy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9027
DOI: 10.15584/kpe.2018.6.15
ISSN: 2300-9888
2544-1205
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobik_Talent_ukryty_nigdy_nie_rozkwitnie.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons