Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9039
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMichalski, Łukasz M.-
dc.date.accessioned2019-05-06T12:06:09Z-
dc.date.available2019-05-06T12:06:09Z-
dc.date.issued2011-12-
dc.identifier.citationStudia Kulturowo-Edukacyjne, T. 6, Nr 1 (2011)pl_PL
dc.identifier.issn2084-4832-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9039-
dc.description.abstractTekst jest esejem recenzenckim książki Lecha Witkowskiego pod tytułem "Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej"pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)pl_PL
dc.rightsCC0 1.0 uniwersalna*
dc.subjectWyzwania autorytetupl_PL
dc.subjectLech Witkowskipl_PL
dc.subjectpedagogika krytycznapl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.title„Ciągłość parków”, czyli „przechadzka” wokół "Wyzwań autorytetu" Lecha Witkowskiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalStudia Kulturowo-Edukacyjnepl_PL
dc.description.referencesCortázar J.: Ciągłość parków, [w:] tegoż: Opowiadania, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 1994. Dolar M., Žižek S.: Druga śmierć opery, przeł. S. Królak, Warszawa 2008. Feyerabend P.: Zabijanie czasu, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996. Foucault M.: Narodziny kliniki, przeł. P. Pieniążek, Warszawa 1999. Gadamer H.-G.: O możliwościach etyki filozoficznej, [w:]: tegoż: Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Wyb. R. Godoń, red. P. Dybel, Warszawa 2008. Greimas A-J.: O niedoskonałości, przeł. A. Grzegorczyk, Poznań 1993. Jaworska-Witkowska M.: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków 2009. Kasztenna K.: Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995. Kubinowski D.: Humanistyczny terrorysta. Moja „fenomenologia czytania” Lecha Witkowskiego, [w:] Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego, red. Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska, Toruń 2009. Markowski M. P.: Ironia i metafizyka, [w]: Powaga ironii, red. A. Doda, Toruń 2009, s. 24-25 [także w: tegoż: Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne, Kraków 2004]. Markowski M. P.: Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka, „Teksty Drugie” 2002, nr 1-2 (73-74)]. Skarga B.: Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 190. Szahaj A.: Ironia, majsterkowanie i miłość, [w:] Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996. Witkowski L.: Estetyka jako perspektywa antropologiczna, kulturoznawcza i pedagogiczna (Etiuda z postmodernizmem w tle) oraz Pedagog na polu minowym kultury (Dekalog ukrytych utrudnień i uzurpacji edukacyjnych), [w:] tegoż: Edukacja i humanistyka – nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2007. Witkowski L.: Kwadratura aksjologicznego AIDS w pedagogice, [w:] tegoż: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 2007. Witkowski L.: Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Kraków 2009.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_Ciaglosc_parkow.pdf359,97 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.