Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/905
Tytuł: Społeczeństwo wyboru Fernanda Savatera
Autor: Lyszczyna, Jacek
Słowa kluczowe: Fernand Savater; Społeczeństwo wyboru
Data wydania: 2008
Źródło: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Wizerunki wspólnoty : studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej" (S. 206-211). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Najważniejszą rzeczą, którą w swoim życiu napisał, nazwał Fernando Savater wydaną w 2003 roku nakładem wydawnictwa „Ariel” w Barcelonie książkę Elvalor de elegir (Wartość wyboru), nie znaną jeszcze polskiemu czytelnikowi, jak zresztą znakomita większość jego dorobku. Hiszpański filozof, pisarz i publicysta, autor znakomitych esejów, profesor filozofii na Uniwersytecie Complutense w Madrycie jest autorem ponad 45 książek, tłumaczonych na wiele języków, oraz licznych artykułów prasowych. W Polsce ukazały się dotychczas tylko 3 jego książki Dziennik Hioba (1990), Ety ka dla syna (1996) i Proste pytania (2000).
Opis: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006—2007 jako projekt badawczy nr 1 H01C 052 30
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/905
ISBN: 9788322617908
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lyszczyna_Spoleczenstwo_wyboru_Fernanda_Savatera.pdf294,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons