Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/905
Title: Społeczeństwo wyboru Fernanda Savatera
Authors: Lyszczyna, Jacek
Keywords: Fernand Savater; Społeczeństwo wyboru
Issue Date: 2008
Citation: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Wizerunki wspólnoty : studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej" (S. 206-211). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Najważniejszą rzeczą, którą w swoim życiu napisał, nazwał Fernando Savater wydaną w 2003 roku nakładem wydawnictwa „Ariel” w Barcelonie książkę Elvalor de elegir (Wartość wyboru), nie znaną jeszcze polskiemu czytelnikowi, jak zresztą znakomita większość jego dorobku. Hiszpański filozof, pisarz i publicysta, autor znakomitych esejów, profesor filozofii na Uniwersytecie Complutense w Madrycie jest autorem ponad 45 książek, tłumaczonych na wiele języków, oraz licznych artykułów prasowych. W Polsce ukazały się dotychczas tylko 3 jego książki Dziennik Hioba (1990), Ety ka dla syna (1996) i Proste pytania (2000).
Description: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006—2007 jako projekt badawczy nr 1 H01C 052 30
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/905
ISBN: 9788322617908
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyszczyna_Spoleczenstwo_wyboru_Fernanda_Savatera.pdf294,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons