Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9060
Title: Codzienne zdziwienie? Uczestnicy wymian międzynarodowych wobec szoku kulturowego
Authors: Grabowska, Barbara
Kania, Karolina
Keywords: wymiany edukacyjne; szok kulturowy; młodzież; AFS
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Citation: Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. 36, z. 3 (2017), s. 35-48
Abstract: Migracje stanowią przedmiot licznych badań specjalistów różnych dyscyplin naukowych. Od niedawna w tej grupie znalazły się migracje o charakterze edukacyjnym realizowane przez kilkunastolatków. Uczniowie, zmieniając na określony czas kraj zamieszkania, świadomie podejmują zadania związane z poznaniem nowej kultury, języka, obyczajów czy zachowań. Przebywając w kraju odmiennym kulturowo podlegają akulturacji. Proces ten ma indywidualny charakter i przebieg oraz związany jest z odczuwaniem szoku kulturowego. Jak przebiega wyjazd na wymianę międzykulturową? Z jakimi wyzwaniami konfrontowani są uczniowie? W jaki sposób przezwyciężają napotkane trudności?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9060
DOI: 10.17951/lrp. 2017.36.3.35
ISSN: 0137-6136
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Codzienne_zdziwienie.pdf356,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons