Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/910
Tytuł: Realizacja Bethesda Statement on Access Publishing przez biblioteki uczelni technicznych w Polsce
Autor: Frączek, Renata
Słowa kluczowe: Idea Open Access; Biblioteki uczelni technicznych
Data wydania: 2008
Źródło: D. Pietruch-Reizes (red.), "Zarządzanie informacją w nauce" (S. 329-341). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author concentrates on the rules described in the Bethesda Statement on Open Access Publishing. She enumerates the initiatives of libraries of technical universities regarding the creation of electronic sources of the primary information. There are characterized the electronic sources created with the cooperation of technical libraries, among others: Main Library of the Technical University of Cracow, Main Library of the Technical University of Warsaw, Main Library of the Academy of Mining and Metallurgy, Main Library of the Technical University of Lodz, Main Library and the Scientific Information Center of the Technical University of Wroclaw. There are analyzed: the collection’s structure, the access to information by means of simple, advanced and complex searching, the available indices and their structure.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/910
ISBN: 9788322617557
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fraczek_Realizacja_Bethesda_Statement_on_Access_Publishing.pdf515,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons