Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/911
Tytuł: Czasopismo "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" w świetle danych bazy CYTBIN
Autor: Drabek, Aneta
Tomaszczyk, Jacek
Słowa kluczowe: „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” (PTINT); CYTBIN
Data wydania: 2008
Źródło: D. Pietruch-Reizes (red.), "Zarządzanie informacją w nauce" (S. 365-375). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: CYTBIN database has been available since 2005 and it has been created and managed by the Institute of Librarianship and Scientific Information at the University of Silesia. This database includes detailed information about all articles published in five Polish journals of librarianship and Scientific information and it includes also all the references appended to the articles. The purpose of this paper is to describe the journal profile on the basis of the data collected in the database and to determine the importance of this journal in the development of the field. All the articles published in 2000—2003 have been analysed. Contents characteristics and author affiliation have been taken into consideration. All the references have been classified according to document patterns and the publication date.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/911
ISBN: 9788322617557
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Drabek_Czasopismo_Praktyka_i_Teoria_Informacji_Naukowej_i_Technicznej.pdf408,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons