Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9116
Tytuł: Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner in Poland : status, distribution, habitats
Autor: Bartoszek, Wacław
Urbisz, Alina
Tokarska-Guzik, Barbara
Słowa kluczowe: Aconogonon polystachyum; Polygonum polystachyum; distribution; kenophytes; Poland
Data wydania: 2006
Źródło: Biodiversity Research and Conservation, Vol. 1/2 (2006), s. 86-88
Abstrakt: The study sums up the data gathered to-date on the distribution in Poland of an interesting synanthropic species ñ Polygonum polystachyum. The distribution of this species in Poland was described and the numbers of existing populations were estimated. The habitats were described in detail and the status of the species in the Polish flora was discussed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9116
ISSN: 2080-945X
1897-2810
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartoszek_Polygonum_polystachyum_Wall.pdf346,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons