Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9179
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMajewski, Kamil-
dc.date.accessioned2019-05-23T06:26:07Z-
dc.date.available2019-05-23T06:26:07Z-
dc.date.issued2016-09-01-
dc.identifier.citationVotum Separatum. Kwartalnik Studenckiego Koła Naukowego Prawa, Nr 3 (2016), s. 47-57pl_PL
dc.identifier.issn2300-9187-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9179-
dc.description.abstractPrzedmiotem opracowania jest problematyka odpowiedzialności karnej i cywilnej pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego. Część wstępna została poświęcona wyjaśnieniu podstawowych pojęć – komitet wyborczy, podmioty reprezentujące komitet, gospodarka finansowa oraz przedstawieniu statusu prawnego pełnomocnika finansowego jako podmiotu odpowiedzialnego. Część właściwą poświęcono natomiast wskazaniu charakteru prawnego odpowiedzialności pełnomocnika finansowego – karnego oraz cywilnego. Analizie poddano przede wszystkim charakter przepisów karnych Kodeksu wyborczego oraz orzecznictwo sądowe w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego.pl_PL
dc.description.sponsorshipŚrodki własne Autorapl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectodpowiedzialność karna pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, charakter odpowiedzialności pełnomocnika finansowego komitetu wyborczegopl_PL
dc.subjectprzepisy karne Kodeksu wyborczegopl_PL
dc.titleCharakter prawny odpowiedzialności pełnomocnika finansowego komitetu wyborczegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalVotum Separatum KWARTALNIK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGOpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Charakter_prawny_odpowiedzialnosci_pelnomocnika.pdf622,49 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons