Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9221
Title: Od sztuki mediów (audiowizualnych) do sztuki postmediów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna (przez praktykę weryfikowana)
Authors: Zawojski, Piotr
Keywords: postmedia; sztuka mediów; hybrydy medialne; postobrazy; cyberkultura; technokultura
Issue Date: 2018
Citation: Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, (Nr 4 (2018)
Abstract: Tradycyjne media audiowizualne (film, wideo analogowe) zbudowały fundament myślenia o polimedialnych środkach artystycznej kreacji. Dopiero jednak media cyfrowe umożliwiły przejście do świata hybrydyczności rozumianej jako nowa formuła integracji rozmaitych składowych (części), które tworzą obiekty (całości) w ramach bazowej struktury cyfrowego kodowania. Programy i programowalność to rodzaj języka teraźniejszości; tym językiem posługują się artyści, a teoretycy nie tylko powinni się go uczyć – powinni go zrozumieć i traktować jako narzędzie kreacji dzieł nowomedialnych. By jednak tak się stało, konieczna jest wymiana myśli, ale też zbadanie nowego modelu kooperacji, w którym relację mistrz – uczeń zastąpimy relacją uczeń – uczeń, czy też formułą: uczmy się nawzajem i pracujmy razem, co bliskie jest idei DIWO (Do It With Others).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9221
ISSN: 2544-4204
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zawojski_Od_sztuki_mediów.pdf203,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons