Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9312
Title: Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych?
Authors: Jaworska-Wieloch, Anna
Sitarz, Olga
Keywords: przemoc w rodzinie; nakaz opuszczenia lokalu; ofiara przemocy domowej
Issue Date: 2019
Citation: Archiwum Kryminologii, Vol. 41, iss. 1 (2019), s. 297-323
Abstract: Celem publikacji jest skonfrontowanie poglądów osób pokrzywdzonych przestępstwem znęcania się na temat nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę z obowiązującym stanem prawnym. Uzupełnieniem badań są opinie tzw. ekspertów (osób zajmujących się zawodowo wspieraniem ofiar przemocy domowej). Rozważania mają doprowadzić do próby odpowiedzenia na pytanie o adekwatność kształtu prawnego nakazu opuszczenia lokalu względem usprawiedliwionych potrzeb pokrzywdzonych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9312
DOI: 10.7420/AK2019G
ISSN: 0066-6890
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaworska-Wieloch_Funkcjonalnosc_i_adekwatnosc_srodka_karnego.pdf371,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons