Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9336
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMichalski, Łukasz M.-
dc.date.accessioned2019-06-04T09:07:09Z-
dc.date.available2019-06-04T09:07:09Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationRocznik Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, Nr 7-8 (2012-2013), s. 127-146pl_PL
dc.identifier.issn1896-5903-
dc.identifier.issn2450-3274-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9336-
dc.description.abstractTekst stanowi podwójną grę dotyczącą fenomenu autorytetu z twórczością Lecha Witkowskiego. „Grę”, choćby dlatego, że podjęte zamierzenie jest ryzykowane z racji rozległości horyzontu kontekstów i osiąganej przez autora głębi penetracji analizowanych zagadnień – trudno tu poważyć się o całościowe ujęcie, zaś streszczanie stałoby się niechybnie kompromitacją. „Podwójna” jest stawka tej gry: z jednej strony chodzi o próbę obrysowania jakiegoś klucza do twórczości Lecha Witkowskiego, z drugiej o oddech teoretyczny dla samej pedagogiki. Tytułowe szachy Bachelarda wywodzą się z komentarza sformułowanego przez Michela Foucaulta w 1972 roku: Gaston Bachelard miałby w swoich rozważaniach realizować strategię, w której nawet najmniejszy zapomniany, trzeciorzędny tekst kultury, może szachować wielkie jej filary, podobnie jak zwykły pion może pokonać króla (jeśli gracz jest wytrawny!). W Historiach autorytetu – książce stanowiącej pre-tekst dla niniejszych rozważań – Witkowski realizuje podobną strategię, w efekcie przydając płytkiemu oddechowi teorii pedagogicznej większej głębi i szerokości. Diabeł jednak tkwi w szczegółach i o te „szczegóły”, zatem niuanse skali i taktyk wysiłków podjętych przez Witkowskiego, warto pytać. O tym jest ten tekst.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczypl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectLech Witkowskipl_PL
dc.subjectpedagogikapl_PL
dc.subjectautorytetpl_PL
dc.subjectgrapl_PL
dc.titleSzachy Bachelarda czyli gra o oddech teoretyczny pedagogiki jako metahumanistyki (wokół "Historii autorytetu wobec kultury i edukacji" Lecha Witkowskiego)pl_PL
dc.title.alternativeBACHELARD AND HIS CHESS GAME OR PLAYING WITH A THEORETICAL BREATH FOR PEDAGOGY AS THE META-HUMANITIES (CONCERNING THE HISTORY OF AUTHORITY WITHIN THE CULTURE AND EDUCATION BY LECH WITKOWSKI)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalRocznik Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacjipl_PL
dc.description.referencesBarthes R., Au Séminaire, „L’Arc” 1974, nr 1 (56). » Bennington G., Derrida J., Jacques Derrida, przeł. G. Bennington, University of Chicago Press, Chicago 1993. » Eliot T.S., Kto to jest klasyk i inne eseje, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998. » Jaworska M., Witkowski L., Przeżycie–przebudzenie–przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzytencjalne w prozie Hermana Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne), IP UKW, ISP UJ, WSH TWP, Bydgoszcz–Kraków–Szczecin 2007. » Kowalik S., Autorytet w życiu społecznym, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008. » Maliszewski K., Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Kraków 2013. » Markowski M.P., Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Wydawnictwo homini, Kraków 2003. » Miłosz Cz., Legendy nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996. » Ricoeur P., Czas i opowieść, Czas opowiadany, przeł. U. Zbrzeźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.Scruton R., Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, Zysk i s-ka Wydawnictwo, Poznań 2012. » Witkowski L., Autorytet i wartości u stóp, „Er(r)go” 2013, nr 1 (26). » Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011. » Witkowski L., Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu, idei i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014 (w druku). » Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013. » Witkowski L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009. » Yeats W.B. (red.), Poezje wybrane, przeł. L. Marjańska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_Szachy_Bachelarda_czyli_gra_o_oddech_teoretyczny_pedagogiki_jako_metahumanistyki.pdf539,94 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons