Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/943
Tytuł: Badania nad zdrowiem psychicznym uczniów - przegląd zagadnień
Autor: Dołęga, Zofia
Słowa kluczowe: Zdrowe psychiczne uczniów
Data wydania: 2009
Źródło: Z. Dołęga, M. John-Borys (red.), "Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia" (S. 7-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Zdrowie psychiczne jako temat pojawia się w publicznym dyskursie zwłaszcza wówczas, gdy do świadomości społecznej docierają niepokojące sygnały o drastycznym jego naruszeniu. Niepokój rośnie, w szczególności jeśli dotyczy dzieci i młodzieży i, co oczywiste, gdy zagrożenie tego rodzaju uwikłane jest w społeczny kontekst ich rozwoju, np. gdy pojawiają się informacje o narastającej przemocy szkolnej, upowszechnianiu się uzależnień wśród uczniów czy o incydentach suicydalnych. W obszarze praktyki społecznej od psychologii oczekuje się zatem, aby takie i inne negatywne zjawiska możliwie wcześnie i dokładnie diagnozować, by im zaradzić, a najlepiej, dzięki odpowiedniej psychoprofilaktyce, by im zapobiegać.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/943
ISBN: 9788322617434
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dolega_Badania_nad_zdrowiem_psychicznym_uczniow.pdf329,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons