Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/943
Title: Badania nad zdrowiem psychicznym uczniów - przegląd zagadnień
Authors: Dołęga, Zofia
Keywords: Zdrowe psychiczne uczniów
Issue Date: 2009
Citation: Z. Dołęga, M. John-Borys (red.), "Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia" (S. 7-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Zdrowie psychiczne jako temat pojawia się w publicznym dyskursie zwłaszcza wówczas, gdy do świadomości społecznej docierają niepokojące sygnały o drastycznym jego naruszeniu. Niepokój rośnie, w szczególności jeśli dotyczy dzieci i młodzieży i, co oczywiste, gdy zagrożenie tego rodzaju uwikłane jest w społeczny kontekst ich rozwoju, np. gdy pojawiają się informacje o narastającej przemocy szkolnej, upowszechnianiu się uzależnień wśród uczniów czy o incydentach suicydalnych. W obszarze praktyki społecznej od psychologii oczekuje się zatem, aby takie i inne negatywne zjawiska możliwie wcześnie i dokładnie diagnozować, by im zaradzić, a najlepiej, dzięki odpowiedniej psychoprofilaktyce, by im zapobiegać.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/943
ISBN: 9788322617434
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolega_Badania_nad_zdrowiem_psychicznym_uczniow.pdf329,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons