Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9480
Title: II Śląskie Forum Karnoprocesowe pt. „Konstytucyjne podstawy procesu karnego”. Katowice, 12 października 2017 r.
Authors: Pustuła, Marta
Keywords: konferencje; Konstytucyjne podstawy procesu karnego
Issue Date: 2018
Citation: Problemy Prawa Karnego, T. 28 (2018), s. 241–244
Abstract: W dniu 12 października 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Konstytucyjne podstawy procesu karnego”, która stanowiła drugą już odsłonę corocznego wydarzenia naukowego, jakim jest Śląskie Forum Karnoprocesowe. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego UŚ we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA”, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach oraz Naczelną Radą Adwokacką. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9480
ISSN: 2353-9712
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pustula_II_Slaskie_Forum_Karnoprocesowe.pdf242,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons