Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/950
Tytuł: Poczucie samotności a sposoby radzenia sobie w sytuacjach szkolnych w kontekście autodestruktywności
Autor: Dołęga, Zofia
Słowa kluczowe: Samotność dzieci; Autodestrukcyjność ucznia
Data wydania: 2009
Źródło: Z. Dołęga, M. John-Borys (red.), "Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia" (S. 154-181). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Podstawową zasadą funkcjonowania ludzi jest autoafirmacja wyrażająca się utrwalaniem prawa do życia, zaspokojenia potrzeb, dążeniem do zachowania odrębności, niezależności emocjonalnej oraz do integralności psychicznej i fizycznej. Próby zablokowania ekspresji i realizacji tych praw wyzwalają zwykle otwartą lub zamaskowaną (utajoną) reakcję emocjonalną w postaci np. obniżenia nastroju, smutku, nudy, niepokoju albo też jawnego protestu, złości, wrogości interpersonalnej i różnych innych form agresji. Stany te doprowadzają zwykle do frustracji spowodowanej niemożnością zaspokojenia potrzeby autoafirmacji i sygnalizują konieczność zmiany. Zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa i przetrwania, ma zwykle dla ludzi priorytetowe znaczenie. Celowa aktywność człowieka to jednak nie tylko działanie ochronne, opozycyjne do działań twórczych, ale wielosektorowy system zachowań i dążeń, którego bieguny stanowią: — dążenie do ochrony i przetrwania albo też skłonność do pozostawania w zagrożeniu i destrukcji; — skłonność do ekspansji i ekspresji siebie lub do zablokowania; — zdolność do rozwoju i twórczego działania lub do stagnacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/950
ISBN: 9788322617434
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dolega_Poczucie_samaotnosci_a_sposoby_radzenia_sobie_w_sytuacjach_szkolnych.pdf614,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons