Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9567
Tytuł: Rola Biblioteki Niemieckiej w środowisku uczelnianym i lokalnym
Autor: Grabarska, Elżbieta
Słowa kluczowe: Uniwersytet Śląski; Biblioteka Niemiecka; środowisko lokalne
Data wydania: 2008
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Źródło: M. Kycler, D. Pawelec (red.), "Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego" (S. 270-278). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstrakt: The articles presents German Library created from the initiative of Goethe Institute in the University of Silesia Library. It describes the variety of collected resources and their using by people from the academic and local environment. It shows the crucial role that the library has played in promoting German culture in the Silesian region for 14 years.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9567
ISBN: 9788360743126
9788360743102
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Grabarska_Rola_Biblioteki_Niemieckiej.pdf378,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons