Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9588
Title: Biblioteka otwarta
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; biblioteka otwarta
Issue Date: 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec (red.), "Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego" (S. 9-12). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Biblioteka otwarta jest przede wszystkim zaprzeczeniem biblioteki zamkniętej. Podstawowe znaczenia obydwu tych zwrotów domagają się zazwyczaj uzupełnienia o dni i godziny owego otwarcia i zamknięcia. Z tego frazeologicznego punktu widzenia biblioteka otwarta jest w ramach pewnego limitu czasu. Z perspektywy czytelnika zawsze będzie go oczywiście zbyt mało. Nie może dziwić puenta jednego z artykułów prasowych, którego autorka podpisuje się pod stwierdzeniem Ryszarda Krynickiego, że „biblioteki to najwspanialszy wynalazek ludzkości”, ale od razu dodaje: „Nawet te polskie, tak krótko otwarte”1. Granicę możliwości wyznacza tu realizowany z powodzeniem w różnych miejscach na świecie pomysł biblioteki otwartej przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9588
ISBN: 9788360743126
9788360743102
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Biblioteka_otwarta.pdf412,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons