Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9591
Title: Wybrane instrumenty sektora usług bankowych jako źródło dochodów gminy
Other Titles: Selected instruments of the banking services sector as a source of gmina’s income
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego; financial management of local governments; obligacje komunalne; kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego; obsługa bankowa jednostek samorządu terytorialnego; źródła dochodów gminy; municipal bonds, loans and loan units of local government; banking services of local government,; source of gmina’s income
Issue Date: 2017
Publisher: Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Citation: M. Gurdek (red.), “Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej” (S. 129-141). Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas
Abstract: Artykuł porusza problematykę jednostek samorządu terytorialnego jako klienta usług sektora bankowego. W części pierwszej wskazuje na konstytucyjne i ustawowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. W części właściwej scharakteryzowano zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady gospodarki finansowej. Ponadto ustalono organy odpowiedzialne w gminie za dokonywanie czynności w tym zakresie, w tym podział kompetencji pomiędzy radą gminy a organem wykonawczym. W części końcowej wskazano podstawy prawne i ograniczenia w zakresie korzystania z usług bankowych przez jednostki samorządu terytorialnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9591
ISBN: 978-83-65682-71-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Wybrane_instrumenty_sektora_uslug_bankowych.pdf742,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.