Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9612
Title: Wartość języka. Wartości w języku. „Moja wierna mowo” Czesława Miłosza
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: Czesław Miłosz; "Moja wierna mowo"; interpretacja; aksjologia; wartościowanie; wygnanie; literatura emigracyjna; tradycja romantyczna; apostrofa,
Issue Date: 1997
Publisher: Redakcja Wydawnictw KUL
Citation: W. Panas, A. Tyszczyk (red.), "Interpretacje aksjologiczne" (S. 235-246). Lublin : KUL
Abstract: Szkic przedstawia interpretację jednego z najbardziej znanych wierszy Czesława Miłosza pt. “Moja wierna mowo”. Podmiot wiersza Miłosza zwraca się do języka polskiego, język właśnie mając za przedmiot swej wypowiedzi. Przeżywa doświadczenie wygnania wraz z towarzyszącym mu doświadczeniem samotności. Tożsamość narodowa uniemożliwia identyfikację z mieszkańcami odległego kraju, pojałtańskie porządki w Europie natomiast – z własną ojczyzną. Dramat wygnania jest tym większy, że dotknął kogoś, kto realizować się może wyłącznie w drodze nieustannego obcowania z ojczystym językiem. Podmiot z wiersza Miłosza ma do tytułowej „mowy” podejście aktywne: „może to jednak ja musze ciebie ratować”. Podmiot liryczny omawianego wiersza, o czym już wspominaliśmy, prezentuje się odbiorcy w roli doskonale znanej z polskiej tradycji literackiej, poety-pielgrzyma. “Moja wierna mowa” może być odczytywana jako próba opisania współczesnego życiorysu w romantycznych kategoriach. Autor szkicu udowadnia, że tytułowa „mowa” pełni, w swym dosłownym i synekdochicznym znaczeniu, funkcję ośrodkowej kategorii określającej świat wartości tekstu. Nie jest ona jednak, mimo mylącej apostrofy, głównym tematem refleksji. Pełni jedynie rolę pomocniczą dla charakterystyki osoby mówiącej, która skupia w sobie funkcje podmiotu, przedmiotu i wpisanego w tekst odbiorcy wiersza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9612
ISBN: 83-228-0407-5
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Wartosc_jezyka_Wartosci_w_jezyku.pdf521,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.