Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9662
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGwioździk, Jolanta-
dc.date.accessioned2019-07-15T07:29:21Z-
dc.date.available2019-07-15T07:29:21Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.isbn83-226-1139-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9662-
dc.description.abstractZakony związane z życiem religijnym, kulturalnym, narodowym i społecznym lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego przez cały czas swojego istnienia wnosiły ważny wkład w proces kształtowania się polskiej kultury na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Przez kilka wieków istotny element tego dziedzictwa stanowiły biblioteki klasztorne, będąc wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. We Lwowie, nieprzypadkowo określanym jako urbs monąchorum, działało dziewięć żeńskich zakonów, z których do najliczniejszych należały benedyktynki. Reguła św. Benedykta za podstawę egzystencji mnichow uznaje Opus Dei, służbę Bożą, wyrażającą się w officium divinum i lectio divina, a ta dbałość o intelektualną formację, służącą wewnętrznemu rozwojowi, jest szczególnie charakterystyczna dla benedyktynek kongregacji chełmińskiej. Można by powiedzieć, że przez mówione i pisane słowo dochodziły one do Słowa, odczytywanego, poznawanego i egzystencjalnie doświadczanego, we wzajemnym przenikaniu się w sferze sacrum.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbenedyktynkipl_PL
dc.subjectLwówpl_PL
dc.subjectbibliotekapl_PL
dc.titleBiblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVII wiek)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_Biblioteka_panien_benedyktynek_lacinskich.pdf9,5 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons