Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9666
Tytuł: Rola nowożytnych parafii w transformacji industrialnej górnośląskich miejscowości
Autor: Olszar, Henryk
Słowa kluczowe: Upper Silesia; Church; industrialization; urbanization; Górny Śląsk; Kościół; industrializacja; urbanizacja
Data wydania: 2018
Źródło: Studia Teologiczno- Historyczne Śląska Opolskiego, Vol. 38, nr 2 (2018), s. 193-216
Abstrakt: The Catholic Church in Upper Silesia did not neglect its salvific role in the period of change to the social, economic and cultural life in the years of expansion and industrial concentration at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. Its representatives – clergy and laity – intensified religious life in parallel with the demographic and economic development of the Upper Silesian Industrial District, which was related to the construction of new places of worship and the creation of new parishes. The parish communities somehow stopped visitors and integrated them with the locals through a framework of devotions or the construction of temples.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9666
DOI: 10.25167/RTSO/38(2018)2/193-216
ISSN: 0137-3420
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Olszar_Rola_nowozytnych_parafii_w_transformacji_industrialnej.pdf698,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons