Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9681
Title: Zjednoczone Niemcy w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; Europa; Zjednoczone Niemcy
Issue Date: 1997
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Łomiński (red.), "Bezpieczeństwo państw Europy" (S. 61-86). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: "Na przełomie lat 80. i 90. zaszły zasadnicze zmiany w systemie stosunków międzynarodowych zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym, przede wszystkim europejskim. Następstwem przegranej rywalizacji ideologicznej, ekonomicznej i politycznej państw tzw. realnego socjalizmu (Wschodu) z państwami systemu zachodniego (Zachodu) była m.in. transformacja ustrojowa w państwach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej. Zmiany ustrojowe w Polsce, jak i w pozostałych państwach bloku radzieckiego, doprowadziły do jego rozpadu oraz struktur go symbolizujących (np. RWPG; UW). Pod koniec 1991 roku rozpadło się też mocarstwo hegemoniczne systemu wschodniego - Związek Radziecki. Rozpad bloku radzieckiego oznaczał rozpad jednego z dwóch systemów państw instytucjonalizujących stary porządek europejski. Tym samym załamał się biopolamy system międzynarodowy w skali globalnej, a w Europie - ład jałtańsko- -poczdamski. Do historii przechodził też dwubiegunowy system bezpieczeństwa międzynarodowego oparty na specyficznej dla okresu po II wojnie światowej wersji równowagi sił między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim („równowaga strachu”)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9681
ISBN: 8322607725
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Zjednoczone_Niemcy_w_ksztaltowaniu_bezpieczenstwa.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons