Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9683
Title: Użyteczność kategorii pojęciowej sytuacji w badaniu bezradności osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Authors: Gajdzica, Zenon
Keywords: bezradność; psychologia; niepełnosprawność intelektualna; lekkie upośledzenie
Issue Date: 2005
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Zoll, Z. Gajdzica, M. Rembierz (red.), "Bezradność : interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej" (S. 149-166). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Badać bezradność, z pedagogicznego punktu widzenia, powinno się wielopoziomowo i na wiele sposobów. Odsłanianie nowych poziomów sprzyja konkretyzowaniu związków i zależności istniejących między badanym zjawiskiem a jego uwarunkowaniami. Nietrudno również zauważyć, iż próba diagnozowania bezradności wymaga zastosowania dodatkowych kategorii pojęciowych." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9683
ISBN: 8322614942
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_Uzytecznosc_kategorii_pojeciowej_sytuacji_w_badaniu_bezradnosci.pdf871,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons