Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9710
Title: Wstęp
Authors: Miodyński, Lech
Keywords: języki słowiańskie; literatura słowiańska; przestrzeń i czas w języku; przestrzeń w literaturze
Issue Date: 2005
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Miodyński (red.), "Cywilizacja - przestrzeń - tekst : słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze" (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Oddawany do rąk Czytelnika zbiór tekstów odzwierciedla naukowe zainteresowania grona autorów związanych z dwoma filologicznymi instytutami Uniwersytetu Śląskiego: slawistycznym i rusycystycznym. Wszystkie przedstawione artykuły, niezależnie od stosowanej metodologii, łączy skupienie uwagi na przestrzenno-kulturowych kontekstach zjawisk literackich i językowych, a ich materiałowe zaplecze stanowi rozległy obszar zachodnio-, południowo- oraz wschodniosłowiański." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9710
ISBN: 8322614454
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miodynski_Wstep.pdf254,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons