Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9721
Title: Bułgarskie pieśni łazarskie : próba systematyki pieśni obrzędowych
Authors: Mleczko, Joanna
Keywords: bułgarskie obrzędy; pieśni łazarskie; systematyka pieśni obrzędowych
Issue Date: 2007
Abstract: Panieński obrzęd łazaruwane to jeden z najważniejszych bułgarskich obrzędów cyklu wiosennego. Przygotowania do niego rozpoczynają się zwykle już w okresie Wielkiego Postu, kulminacja działań rytualnych zaś przypada na dzień św. Łazarza lub następującą po nim Niedzielę Palmową (w niektórych miejscowościach ostatnie etapy obrzędu realizowane są dopiero w Wielkanoc). Znany jest w wersji podstawowej, polegającej na obchodzeniu domów we wsi przez dziewczęta w wieku przedmałżeńskim, które tańczą i śpiewają dla oczekujących je gospodarzy i ich rodzin, lub w kilku wariantach lokalnych, w których do spotkania z grupą obrzędową dochodzi w przestrzeni publicznej (na cmentarzu, w karczmie, na placu wiejskim). Zalicza się go do obrzędow, ktore A. van Gennep określił jako rńas de passage - działania, które w sposób symboliczny wyrażają zmiany, jakie zachodzą w życiu człowieka i przyrody. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9721
ISBN: 978-83-226-1620-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mleczko_Bulgarskie_piesni_lazarskie.pdf6,39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons