Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9726
Title: Wokół wiersza Stanisława Balińskiego "O tamtej..."
Authors: Jaskółowa, Ewa
Keywords: Stanisław Baliński; twórczość
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kisiel, P. Majerski, Z. Marcinów (red.), "Godność i styl" (S. 113-122). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nazwisko Stanisława Balińskiego na pewno znane jest w kręgach specjalistów, do świadomości elitarnej publiczności trafia dzięki spotkaniom literackim i wieczorom poetyckim, a także konkursom recytatorskim. Na przełomie lat 80. i 90. pojawiać się zaczęła ta twórczość w antologiach poezji współczesnej przeznaczonych dla szkolnego odbiorcy. Z pewnością duża w tym zasługa Pawła Hertza, który w Bibliotece Poetów XX wieku wydał zbiór wierszy wybranych Stanisława Balińskiego. W roku 1999 jeden z utworów tego poety trafił do antologii poezji miłosnej*, a stamtąd do podręcznika szkolnego dla gimnazjum5. Wiersz, o którym mowa, nosi tytuł O tamtej... i pochodzi z tomiku Wielka podróż wydanego w 1941 roku w Londynie. (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9726
ISBN: 83-226-1251-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaskolowa_Wokol_wiersza_Stanislawa_Balinskiego.pdf682,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons