Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9750
Title: Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja człowieka a Petera Fredericka Strawsona koncepcja człowieka
Authors: Besler, Gabriela
Keywords: Mieczysław Albert Krąpiec; koncepcja człowieka; Peter Frederick Strawson
Issue Date: 1999
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Bańka (red.), "Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu : materiały z sesji naukowej, Katowice - Wisła, 11-14 maja 1998 r." (S. 204-209). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Omówienie Krąpca koncepcji człowieka oraz Strawsona koncepcji człowieka rozpocznę od krótkiego przedstawienia metafizyk tych uczonych. Obie koncepcje człowieka są bowiem pochodne w stosunku do wcześniej przyjętych tez metafizycznych. Dla Krąpca człowiek oraz osoba to nie synonimy. Mówiąc o osobie, ma na uwadze osoby ludzkie oraz osoby Boskie. Z kolei Strawson posługuje się cały czas terminem person, czyli osoba. Kontekst wskazuje, że chodzi tu jedynie o byt ludzki. W angielskim języku filozoficznym termin man wyszedł z użycia. Dlatego można porównywać Krąpca koncepcję człowieka ze Strawsona koncepcją osoby.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9750
ISBN: 83-226-0880-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Besler_Mieczyslawa_Alberta_Krapca_koncepcja.pdf464,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons