Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9771
Title: Gwardia przyboczna życia - geniusze miejsc, lary i św. January
Authors: Kadłubek, Zbigniew
Keywords: Neapol w lliteraturze; Elias Canetti
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Sławek, A. Wilkoń, Z. Kadłubek (red.), "Genius loci" w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol : szkice komparatystyczne" (S. 43-62). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Osamotniony człowiek XX wieku nie tylko nigdzie nie doszedł, ale przede wszystkim zapomniał, skąd wyszedł, i zgubił szlak. Inne czasy pod tym względem były równie mało przychylne. Ale człowiek XX wieku zapomniał nawet, czym jest wędrowanie. Przestało ono być sztuką odkrywania siebie. Wędrowiec musi przecież doświadczać obcości podczas wędrowania, zwątpienia w drodze; pasażer albo turysta doświadcza jedynie krótkotrwałych niewygód. Wędrowanie stało się pośpiesznym przemieszczaniem[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9771
ISBN: 978-83-226-1674-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlubek_Gwardia_przyboczna_zycia.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons