Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9773
Tytuł: Poczucie własnego ciała i przestrzeni a rozwój modalności kinetycznej dziecka 5-6-letniego
Autor: Krasoń, Katarzyna
Słowa kluczowe: rozwój modalności kinetycznej dziecka; rozwój dzieci
Data wydania: 1996
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Moroz (red.), "Edukacja dla rozwoju" (S. 113-120). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article puts forward a proposition of using the body and space awareness exercises as a element that develops the kinaesthetic and somatic modality characteristic of children in their pre-school years. It contains also a set of the proposed kinetic exercises, collected according to the aforementioned two aspects: controlling of the body, and feeling of the space, and suitable for callisthenics classes, or for motoric games with 5—6 year old children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9773
ISBN: 832260663X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krason_Poczucie_wlasnego_ciala_i_przestrzeni_a_rozwoj_modalnosci.pdf590,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons