Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/979
Tytuł: Terapia dziecka z samoistnym opóźnionym rozwojem mowy : studium przypadku
Autor: Kot, Dominika
Kuros-Kowalska, Kamila
Zając, Anna
Słowa kluczowe: Opóźniony rozwój mowy; Terapia dziecka
Data wydania: 2013
Źródło: K. Węsierska, A. Podstolec (red.), "W świecie logopedii. T. 2, Studia przypadków" (S. 15-30). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The following paper discusses the problem of idiopathic speech delays among children. The authors present the story of a four‑year‑old Wojtek who suffers from an idiopathic speech delay. The story allows us to reflect upon both the causes and symptoms of this particular speech disorder, as well as the methods of working with these children who need constant support, understanding and engagement from their parents, pedagogues and speech therapists. The presented case study has been enriched with the information gathered through the data analysis of a parental survey, an expert examination and child observation records which were made available to the authors by Wojtek’s SLP and carers. The paper also contains some suggestions for parents who want to stimulate their children’s optimal development.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/979
ISBN: 9788322621783
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kot_Terapia_dziecka_z_samoistnym_opoznionym_rozwojem_mowy.pdf350,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons