Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/980
Tytuł: Studium przypadku dwudziestoczterolatka z rotacyzmem
Autor: Moćko, Natalia
Słowa kluczowe: Rotacyzm; Dyslalia; Terapia
Data wydania: 2013
Źródło: K. Węsierska, A. Podstolec (red.), "W świecie logopedii. T. 2, Studia przypadków" (S. 119-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the therapeutic process catered for an adult suffering from rhotacism. A short theoretical introduction concerning dyslalia appears before the detailed description of the whole therapy. On the basis of her speech therapy experiences, the author describes the speech disorder of the twenty‑four‑year old who incorrectly produces the sound “r” in his speech. The paper is the record of the first therapy process conducted by the author herself based on suggestions and consultations with more experienced speech therapists.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/980
ISBN: 9788322621783
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mocko_Studium_przypadku_dwudziestoczterolatka_z_rotacyzmem.pdf323,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons