Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/981
Title: Wstęp
Authors: Węsierska, Katarzyna
Keywords: Zaburzenia mowy
Issue Date: 2013
Citation: K. Węsierska, A. Podstolec (red.), "W świecie logopedii. T. 2, Studia przypadków" (S. 9-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jacek Janas‑Kaszczyk i Zbigniew Tarkowski uznają studium przypadku za podstawową metodę badania klinicznego, w tym logopedycznego. Zdaniem badaczy, „w metodyce usuwania zaburzeń mowy studium przypadku może odegrać ważną rolę – przyczyniając się do uporządkowania procesu diagnostyczno‑terapeutycznego”. Jesteśmy przekonane, że logopedia jako młoda dyscyplina naukowa do rozwoju dydaktyki potrzebuje jak najbogatszej literatury źródłowej. Przyszli terapeuci mowy potrzebują bowiem przykładów ze świata logopedii, które pomogą im zrozumieć zasady wykonywania tej, jakże trudnej, ale zarazem wyjątkowo fascynującej profesji. Zebrane w niniejszej książce teksty bez wątpienia umożliwią im podjęcie tego zadania. Stanie się tak również dlatego, że publikacja ta (która jest kontynuacją pierwszego tomu W świecie logopedii…), podobnie jak część wcześniejsza, składa się z artykułów przygotowanych przez studentów, logopedów praktyków i przedstawicieli środowisk akademickich. Zebrane w tym tomie W świecie logopedii… studia przypadków prezentują szeroki przekrój zaburzeń w komunikacji językowej występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/981
ISBN: 9788322621783
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesierska_Wstep.pdf267,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons