Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9830
Title: Językowo-stylistyczne kryteria oceny prac maturalnych na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym - założenia, zagrożenia, postulaty
Authors: Krzyżyk, Danuta
Keywords: praca maturalna; język polski; kryteria oceny
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Opacka (red.), "Interpretacje i nowa matura" (S. 21-27). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ocenianie jest nieodłączną częścią procesu uczenia się i nauczania, służącą wspieraniu rozwoju uczniów i ich motywowaniu. To także proces diagnozowania, gromadzenia informacji, ich wartościowania i interpretowania. Ocenie na co dzień podlegają różnego rodzaju działania uczniów, ich wypowiedzi i osiągnięcia. Szczególnie istotna i dla uczniów, i dla nauczycieli jest ocena prac maturalnych. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9830
ISBN: 83-226-1353-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_Jezykowo-stylistyczne_kryteria_oceny_prac.pdf452,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons