Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/988
Tytuł: Metal-Free Mild Synthesis of Novel 1′H-Spiro[Cycloalkyl-1,2′- quinazolin]-4′(3′H)-ones by an Organocatalytic Cascade Reaction
Autor: Ramesh, Rathinam
Kalisamy, Periyathambi
Małecki, Jan Grzegorz
Lalitha, Appaswami
Słowa kluczowe: spiro compounds; quinazolinones; isatoic anhydride; amines; cycloalkanones; multicomponent reactions
Data wydania: 2017
Wydawca: Georg Thieme Verlag Stuttgart
Źródło: Synlett, Vol. 29, iss. 2 (2017), s. 203-208
Abstrakt: A concise organocatalytic method for the facile synthesis of some novel 1′H-spirocycloalkyl-1,2′-quinazolin]-4′(3′H)-ones via a one-pot, three-component condensation of isatoic anhydride, aryl or aliphatic amines and a cyclic ketone is described.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/988
DOI: 10.1055/s-0036-1590917
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malecki_Metal-Free_Mild_Synthesis_of_Novel.pdf841,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons