Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9888
Title: Humor i zabawa językiem w poezji dla dzieci
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: literatura polska; literatura dla młodzieży; historia literatury; krytyka literatury; podręcznik akademicki; poezja dla dzieci; humor i zabawa słowem
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 1" (S. 302-324). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Dzieci nie dysponują pełną wiedzą o otaczającej rzeczywistości i o języku, w jakim formułuje się komunikaty do nich kierowane. A jednak Wanda Chotomska, pytana, dlaczego pisze dla dzieci, odpowiada, że „właśnie z dziećmi można smakować język”1. Dziecko „dziwi się słowu, [...] bawi się przygodą słów”2. W sytuacji dociekań poznawczych oraz zabawowych gra pojedynczymi słowami i ich układem zarówno na poziomie fonicznym, jak i leksykalno- semantycznym. Dlatego tak cenne jest w tekstach dla niego tworzonych podjęcie tej gry." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9888
ISBN: 9788322617144
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek-Szamburska_Humor_i_zabawa_jezykiem_w_poezji_dla_dzieci.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons