Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9956
Title: Tożsamość i wspólnota
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Śląsk; tożsamość społeczna Śląska
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Janeczek, M. S. Szczepański (red.), " Dynamika śląskiej tożsamości" (S. 28-34). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Geograficznie, historycznie i ekonomicznie Dolny i Górny Śląsk był sceną, na której zmagały się główne siły tworzące nowoczesną Europę. To na Śląsku krzyżowały się topograficzne i intelektualne szlaki wędrówek między regionami i narodami Europy, nauka stawała się ponadgraniczną fascynacją (by przypomnieć choćby zmarłego w roku 1280 Vitella, późniejszego o dwa stulecia najwybitniejszego w XV wieku znawcę fauny i flory Jana Stanka), religia często ponad podziałami wyznań jawiła się jako źródło przeżycia Transcendencji (Johannes Scheffler, Jakub Boehme i inni śląscy mistycy), na śląskich bogactwach naturalnych zbudowano podstawy wielkiego przemysłu, który szybko okazał się źródłem korzyści płynących z powszechnej wymiany inspiracji i nowych technologii (Fryderyk Wilhelm von Reden, John Baildon). Można więc powiedzieć, iż Śląsk - a z racji tradycji ekonomicznych Górny Śląsk w szczególności - jest w sytuacji, która powinna ułatwić adaptację do rzeczywistości Europy „bez granic”[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9956
ISBN: 8322615523
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Tozsamosc_i_wspolnota.pdf453,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons