Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9959
Title: "Ars vivendi" czasów Apokalipsy : elementy ramowe w tekstach okolicznościowych poświęconych klęskom żywiołowym (1570-1630)
Authors: Banaś-Korniak, Teresa
Keywords: cząstki delimitacyjne; lamenty nowiniarskie o klęskach żywiołowych
Issue Date: 2002
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Opacki, B. Mazurkowa (red),"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 407-417). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Celem artykułu jest próba wyodrębnienia i scharakteryzowania funkcji wybranych cząstek delimitacyjnych w drukach okolicznościowych z lat 1570 —1630, zawierających lamenty nowiniarskie o klęskach żywiołowych. Obserwacji zostaną poddane „cząstki” poprzedzające lub „zamykające” utwór właściwy, które we współczesnej nauce o literaturze określa się mianem literackiej ramy wydawniczej dzieła1[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9959
ISBN: 8322611412
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banasiowa_Ars_vivendi_czasow_Apokalipsy.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons